wituqoT03l

Pretblusu un pretērču pilieni kaķiem Frontline Combo

Pieejams: Ir
Preces ID: 916
Array
Base price for variant 7,51 €
Cenas plašāks detalizējums:
Cena ar atlaidi
Sales price 9,09 €
Cena: 9,09 €
Cena bez nodokļiem7,51 €
Cena bez PVN: 7,51 €
Total discount:
Nodokļu daudzums1,58 €
PVN: 1,58 €
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Mājdzīvnieku svars
No 1.kg
Mājdzīvnieku vecums
no 8 nedēļām

Product Info

Pretblusu un pretērču pilieni kaķiem Frontline Combo 


Drukāt

Pretblusu un pretērču pilieni ārīgai lietošanai kaķiem un mājas seskiem. 

Kaķiem lietot šos pilienus blusu, jauktas blusu un ērču un/vai utu invāzijas ārstēšanai, kontrolei un kā vienu no programmas sastāvdaļām blusu alerģiskā dermatīta ārstēšanā

Viena Frontline Combo pipette satur šādas aktīvās vielas:

  • Fipronils 50,00 mg
  • (S)-metoprēns 60,00 mg

Viena Frontline Combo pipette satur šādas palīgvielas:

  • Butilhidroksianizols (E320)
  • Butilhidroksitoluēns (E321)
  • Polisorbāts 80 (E433)
  • Povidons
  • Dietilēnglikola monoetilēteris
  • Etanols

Šķidrums paredzēts pilināšanai uz ādas kaķim vai mājas seskam.

Pieti jātur vetikāli. Iezīmētā līnija norāda, kur jānolauž pipetes gals.

Pašķirt kaķa vai mājas seska apmatojumu uz skausta pamatnes (starp dzīvnieka lāpstiņām), līdz redzema dzīvnieka āda . Iztukšot pipetes saturu uz ādas divās vietās, vairākas reizes saspiežot pipeti, tā lai viss pipetes saturs tiktu izlietots.

Uzglabāt  pilienus oriģinālajā iepakojumā, temperatūrā līdz 30C.  Nekādā gadījumā nelietot šīs zāles pēc derīguma teriņa beigām, kurš ir norādīts uz katra iepakojuma.

Kaķiem drīkst lietot šos pilienus grūsnības un laktācijas laikā. Mājas seskiem rekomendējam konsultēties ar veterinārārstu. Šos pilienus nelietot kaķēniem līdz 8 nedēļu vecumam un/vai kaķēniem, kuru ķermeņa svers ir mazāks par 1 kg. Šos pilienus nelietot mājas seskiem līdz 6 mēnešu vecumam.

Nelietot pilienus klīniski slimiem dzīvniekiem un  kā arī dzīvniekiem atveseļošanās laikā.

Šis products nav paredzēts lietošanai trušiem vai citām dzīvnieku sugām.

Kaķiem un mājas seskiem minimālais lietošanas intervāls ir 4 nedēļas.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/03/1587

Frontline Combo Spot-on Cats šķīdums ārīgai lietošanai kaķiem un mājas seskiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE,

JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks :

Merial S.A.S.

29, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Merial S.A.S.

4 chemin du Calquet

31300 Toulouse

Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Frontline Combo Spot-on Cats šķīdums ārīgai lietošanai kaķiem un mājas seskiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena 0,5 ml pipete satur:

Aktīvās vielas:

Fipronils............................................................................................................................ 50,00 mg

S-metoprēns...................................................................................................................... 60,00 mg

Palīgvielas:

Butilhidroksianizols (E320) 0,10 mg

Butilhidroksitoluols (E321) 0,05 mg

4. INDIKĀCIJA(-S)

Kaķiem:

Blusu invāzijas un jauktas blusu un ērču un/vai utu invāzijas ārstēšanai un kontrolei:

- Blusu (Ctenocephalides spp.) iznīcināšanai un jaunas pieaugušo blusu invāzijas kontrolei, kas

ilgst 4 nedēļas. Blusu vairošanās kontrolei, kavējot olu (ovocīda darbība) un kāpuru un kūniņu

(larvicīda darbība) attīstību no olām, kuras izdējušas pieaugušas blusas 6 nedēļas pēc

aplikācijas.

- Ērču (Ixodes ricinus, Dermacentor variablis, Rhipicephalus sanguineus) iznīcināšanai un

jaunas ērču invāzijas kontrolei, kas ilgst 2 nedēļas (pamatojoties uz eksperimentu datiem).

- Utu (Felicola subrostratus) iznīcināšanai.

Frontline Combo Spot-on Cats var tikt lietots kā blusu alerģiskā dermatīta (BAD) terapijas

programmas daļa.

Mājas seskiem

- Blusu un jauktas blusu un ērču invāzijas kontrolei.

- Blusu (Ctenocephalides spp.) invāzijas ārstēšanai. Insekticīda efektivitāte pret jaunu invāziju

ar piegušām blusām saglabājas 4 nedēļas. Blusu vairošanās kontrolei, kavējot olu (ovocīda

darbība) un kāpuru un kūniņu (larvicīda darbība) attīstību no olām, kuras izdējušas pieaugušas

blusas 4 nedēļas pēc aplikācijas.

- Ērču (Ixodes ricinus) invāzijas ārstēšanai. Zālēm ir stabila akaricīda iedarbība 4 nedēļas

(pamatojoties uz eksperimentāliem datiem).

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Tā kā nav veikti šo veterināro zāļu drošuma pētījumi, nelietot kaķēniem līdz 8 nedēļu vecumam

un/vai kaķēniem, kuri sver mazāk par 1 kg. Veterinārās zāles nelietot mājas seskiem līdz 6 mēnešu

vecumam.

Nelietot slimiem dzīvniekiem (sistēmiskas saslimšanas, drudzis u.c.) un dzīvniekiem atveseļošanās

periodā.

Nelietot trušiem, jo ir novērotas blakusparādības un var pat iestāties nāve.

Tā kā nav veikti pietiekoši pētījumi, minimālais lietošanas intervāls ir 4 nedēļas.

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai kādu no palīgvielām.

Tā kā nav pētījumu, nelietot šīs zāles citu sugu dzīvniekiem, izņemot norādītās mērķa sugas.

6. IESPĒJĀMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti reti novērojamas blakusparādības ir pārejošas ādas reakcijas aplikācijas vietā (ādas krāsas

izmaiņas, lokāla alopēcija, nieze, eritēma) un vispārēja nieze vai alopēcija. Novēro pastiprinātu

siekalošanos, depresiju, neiroloģiskus simptomus (pastiprināta jutība pret kairinātājiem, depresija,

citi nervu simptomi), vemšanu vai respiratoros simptomus.

Ja notikusi zāļu laizīšana, var novērot īslaicīgu siekalošanos, galvenokārt palīgvielu sastāva dēļ.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā,

lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

Nepārdozēt!

7. MĒRĶA SUGAS

Kaķi un mājas seski.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

METODES

Lietošanas veids: ārīgi aplicējot uz ādas.

Devas:

Kaķiem: Vienas pipetes saturs – 0,5 ml, kas atbilst 5 mg/kg fipronila un 6 mg/kg (S)-metoprēna,

pilināšanai uz ādas kaķim.

Tā kā nav pietiekošu pētījumu, minimālais lietošanas intervāls ir 4 nedēļas.

Mājas seskam:

Vienas pipetes saturs - 0,5 ml, kas atbilst 50 mg fipronila un 60 mg (S)-metoprēna, pilināšanai uz

ādas mājas seskam.

Minimālais lietošanas intervāls ir 4 nedēļas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Izņemt pipeti no iepakojuma. Turiet pipeti vertikāli. Uzsitiet pa pipetes šauro galu, lai nodrošinātu

to, ka saturs atrodas pipetes galvenajā daļā. Pa iezīmēto līniju nolauzt pipetes galu. Pašķirt dzīvnieka

apmatojumu uz kakla pamatnes, pirms lāpstiņām, līdz redzama āda. Pipetes galu novietot uz ādas

un iztukšot tās saturu divās vietās, vairākas reizes saspiežot.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc EXP.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Ir svarīgi pārliecināties, ka zāles tiek lietotas vietā, kur dzīvnieki tās nevar nolaizīt, un nodrošināt,

lai pēc apstrādes dzīvnieki viens otru nelaizītu.

Nav pieejami dati par mazgāšanas un šampūnu pielietošanas ietekmi uz zāļu darbības efektivitāti.

Tomēr ir zināmi dati par suņiem, kurus nav ieteicams mazgāt ar šampūnu 2 dienas pēc zāļu

lietošanas, tādēļ ieteicams izvairīties no dzīvnieku mazgāšanas vai saslapināšanās ar ūdeni 2 dienas

pēc aplikācijas.

Izvairīties no zāļu nokļūšanas dzīvnieka acīs.

Dažas ērces var piesūkties pēc ārstēšanas, tādēļ nevar pilnībā izslēgt infekcijas slimību pārnešanu.

Blusas no mājdzīvniekiem bieži iemitinās dzīvnieka grozā, guļvietā un regulārās uzturēšanās vietās,

piemēram, paklājos un mēbelēs, kas masveida invāzijas gadījumā un kontroles pasākumu sākumā

apstrādājamas ar piemērotu insekticīdu un regulāri jātīra ar putekļu sūcēju.

Visi dzīvnieki mājsaimniecībā jāapstrādā ar atbilstošu līdzekli.

Nav informācijas par zāļu toksicitāti kaķēniem jaunākiem par 8 nedēļām, kuru mātēm ir lietotas šīs

zāles. Šajā gadījumā jāievēro īpaša piesardzība.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Novēroto blakusparādību risks pie pārdozēšanas var palielināties (skat. Iespējamās

blakusparādības).

Kaķiem: netika novērotas nevēlamas blakusparādības kaķiem un 8 nedēļas veciem kaķēniem, kā arī

kaķiem, kuri sver mazāk par 1 kg, lietojot vienu reizi mēnesī pieckārtīgā ieteicamā devā 6 mēnešus

pēc kārtas.

Mājas seskiem:

Netika novērotas nevēlamas blakusparādības 6 mēnešu veciem un vecākiem seskiem, lietojot četras

reizes ar 2 nedēļu intervālu pieckārtīgā ieteicamā devā.

Pēc aplikācijas var būt novērojama nieze.

Vienā vietā aplicējot pārāk daudz zāļu (pārdozēšana), aplikācijas vietā apmatojums salips. Ja tas

notiek, salipums izzudīs 24 stundu laikā pēc aplikācijas.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Šīs zāles var izraisīt gļotādu, ādas un acu kairinājumu. Tādēļ jāizvairās no saskares ar mutes gļotādu,

ādu un acīm.

Personām ar pastiprinātu jutību pret insekticīdiem vai spirtu, vajadzētu izvairīties no saskares ar

Frontline Combo Spot On Cats. Nepieļaut zāļu saskari ar pirkstiem. Ja tas ir noticis, mazgāt rokas

ar ziepēm un ūdeni.

Ja notikusi zāļu nejauša iekļūšana acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Pēc lietošanas mazgāt rokas.

Apstrādātos dzīvniekus nedrīkst glaudīt, līdz aplikācijas vieta ir izžuvusi, un bērniem nedrīkst ļaut

rotaļāties ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem. Tāpēc ieteicams dzīvniekus ārstēt nevis pa dienu, bet

agri vakarā un nesen apstrādātiem dzīvniekiem neļaut gulēt pie saimniekiem, īpaši bērniem.

Apstrādes laikā nesmēķēt, nedzert un neēst.

Grūsnība un laktācija:

Kaķiem: Zāles drīkst lietot grūsnības laikā. Par zāļu lietošanu laktācijas laikā skatīt 12.punktu.

Mājas seskiem: katrai grūsnas seska mātītes ārstēšanai vajadzētu notikt pēc ārstējošā veterinārārsta

potenciālā ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Fipronils un (S)-metoprēns nedrīkst nonākt ūdens tilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī

dzīvojošus organismus. Konteineri un neizmantotais saturs ir jāiznīcina kopā ar savāktiem mājas

atkritumiem, nepieļaujot ūdenstilpju piesārņojumu.

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

12/2019

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.